Strategi

 • Teknisk analyse (del 2)
  Fortsættelse af “Teknisk analyse (del 1)”. Berører længden af trends, trendlinjer og trendkanaler. Typer af trends Der er tre typer trends: – Opadgående trends – Nedadgående trends – Sidelæns / vandrette trends Som titlerne indikerer, er når de på linjens toppe og bunde er højere, er det nævnt som en opadgående tendens. Hvis toppene og bundene bliver lavere, er det en ...
 • Teknisk analyse (del 1)
  Teknisk analyse er en metode til at vurdere værdipapirer ved at analysere de statistikker, der genereres af markedets aktivitet, så som tidligere priser og volumen. Tekniske analytikere forsøger ikke at måle den indre værdi, men i stedet bruge diagrammer og andre værktøjer til at identificere mønstre, der kan foreslå fremtidig aktivitet. Hvor fundamental analyse indebærer analysere ...
 • Fundamental analyse (del 2)
  Fortsættelse på “Fundamental analyse (del 1)”. Berører forretningsmodel, konkurrencefordel og ledelsen. Forretningsmodel Allerede inden en investor ser på en virksomheds årsregnskab, er en af de vigtigste spørgsmål, der bør stilles: Hvad er det virksomheden arbejder ud fra? Her refereres der til virksomhedens forretningsmodel – det er, hvordan en virksomhed tjener sine penge. Du kan få et godt ...
 • INTRO: Value og Fair value
  Value eller burde det mere blive kaldt for “fair value”. Value-investering er en investeringsstrategi, der går ud på at finde frem til aktier, som er attraktivt prissat i forhold til virksomhedens indtjening, indre værdi eller i forhold til det generelle marked. Strategien går ud på at finde aktier hvor aktiekursen før eller siden vil stige, så ...
 • INTRO: Teknisk analyse
  Tekniske analytikere mener at man kan forudsige en akties bevægelser baseret på forskellige sæt af historiske data om aktien og ved at tolke grafer og de data der ligger deri. Teknisk analyse kan betegnes som det modsatte af fundamental analyse. Tekniske analytikere, også kaldt chartister, arbejder ud fra den måde at de kigger på historiske kurser ...
 • INTRO: Swingtrading
  Swingtradere holder gerne en aktie for en kortere periode, lige fra få dage til uger. Handler er ofte baseret på markedsstemningen og specielle begivenheder der kan påvirke aktiekurserne. Swingtrading går ud på at følge den igangværende trend (momentum). En swingtrader kan altså godt have en aktie liggende i sit depotet i flere dage, før der sælges. ...
 • INTRO: Langsigtet
  Beholdning af aktier over en længere tid anses som det mest fornuftige, da investeringen ikke vil være nær så hårdt ramt i tilfælde af negativ perioder. Beskrivelse En langsigtet strategi kan betegnes ved beholdning af aktier over en længere periode (fx 3 år eller mere). Af fordele kan der fx nævnes at man vil være nær så ...
 • INTRO: Fundamental analyse
  Traditionel fundamental analyse bygger på en analyse af de faktiske økonomiske forhold i nationaløkonomien og i virksomhederne samt de ikke-målbare informationer omkring virksomheden. Denne analysedisciplin er det uundværlige udgangspunkt til identifikation af den retning, markedet tager på længere sigt.   Fundamental analyse går hovedsagligt ud på at bearbejde informationer fra årsrapporten. Ligeledes kendt som kvantitativ analyse, der ...
 • INTRO: Daytrading
  Hurtige handler flere gange om dagen. Lyder sjovt, men skal tages alvorligt. Mest til folk med ben i næsen :)   Kendetegn En daytrader er ikke nødvendigvis en som konstant sidder og handler. Det er ikke mængden af handler der bestemmer om du er daytrader. Det er perioden i hvor lang tid en position holdes åben (aktiens tid ...
 • INTRO: Contrarian
  Handler i hovedtræk om at gå imod strømmen. Benyttes gerne af investorer, der ikke stoler på diverse kloge hoveder, og prøver derved at gå deres egen vej. Som det fremkommer af titlen, handler det om at være kontrær. Det kan virke paradoksalt, mens det for nogen giver god mening og måske ligefrem kan betale sig at ...
 • Stockpicking
  Hvad er stockpicking og hvordan fungerer det? Som det går fremgår af titlen på artiklen, skal vi denne gang tale om at udvælge aktier til den investeringsstrategi du har valgt at følge. Når jeg siger investeringsstrategi skal det forstås således at der er en væld af forskellige strategier – alle med det formål at du skal ...
 • Fundamental analyse (del 1)
  Fundamental analyse er hjørnestenen i at investere. Faktisk ville nogle sige, at du virkelig ikke kan investere, uden at arbejde med fundamental analyse. Fordi emnet er så bredt, er det svært at vide, hvor man skal begynde. Der er en endeløs række af investeringsstrategier, som er meget forskellige fra hinanden, men næsten alle bruger fundamentals. Fundamental ...
 • Sælg dyrt, køb billigt (at shorte) i CFD
  Lyder besynderligt, men det er faktisk en smart måde at udnytte markedet og presse flere penge ud af systemet på, ved at gå short. Kommer ind på hvad det egentlig vil sige, at sælge dyrt og købe billigt. Måden der investeres på kaldes “short” – engelsk udtryk for at sælge noget du ikke ejer, for derefter ...
 • Køb og hold
  Kommer ind på hvad dette udtryk egentlig bruges til, og hvad denne strategi går ud på. Meget simpel strategi som fx bruges til når en aktieanalytiker mener at der er tale om en god langsigtet investering, her af “køb og hold”. I dette tilfælde har jeg valgt at bruge Mærsk som eksempel: Mærsk faldt til et forholdsvis lavt ...
 • Sætte mål for sin investering
  Du har fundet det selskab / aktie, du vil investere i, men før du går igang med din investering, kan det godt være en god ide at sætte sig nogle mål. F.eks. hvad gør du hvis din investering går den forkerte retning? Hvornår skal du trække dig, når det går godt? Investeringen er fundet: Du har endelig ...
 • Hvorfor langsigtet?
  Mange skriver at langsigtede investeringer er den bedste måde at tjene og formidle sine penge på. Men hvor korrekt er dette? Kommer ind på eksempler om forskellen på bl.a. udgifter samt risikoen ved at daytrade. Korrektion og økonomiske faktorer Grunden kan ses i at du ikke vil være nær så påvirket af nyheder eller andet som påvirker ...