Fundamental analyse (del 1)

Fundamental analyse er hjørnestenen i at investere. Faktisk ville nogle sige, at du virkelig ikke kan investere, uden at arbejde med fundamental analyse. Fordi emnet er så bredt, er det svært at vide, hvor man skal begynde. Der er en endeløs række af investeringsstrategier, som er meget forskellige fra hinanden, men næsten alle bruger fundamentals.

Fundamental analyse går hovedsagligt ud på at bearbejde informationer fra årsrapporten. Ligeledes kendt som fundamental analyse, der indebærer at man ser på indtægt, de påløbne udgifter, aktiver, ansvarene og en hel række andre finansielle aspekter i virksomheden.

Fundamentale analytikere ser på denne information for at opnå indblik i virksomhedens fremtidige resultater.

Når der tales om aktier, er fundamental analyse en metode til at vurdere værdierne hos den enkelte virksomhed med fokus på de underliggende faktorer der måtte have indflydelse på virksomheden og dets fremtidsudsigter. I endnu større omfang, kan du bruge fundamental analyse til at vurdere industrier eller hele økonomien som helhed. Metoden går altså i hovedtræk ud på at analysere det økonomiske aspekt af en enhed i modsætning til dets prisbevægelser.

Fundamental analyse har til formål at besvare:
– Stiger virksomhedens omsætning?
– Er der en reel indtægt?
– Er den i stand til at udkonkurrere dets konkurrenter i fremtiden?
– Er den i stand til at tilbagebetale sin gæld?
– Prøver ledelsen på at ” cook the books ”

De ovenstående punkter er naturligvis ikke det eneste fundamental analyse drejer sig om, men skal betragtes som hovedpunkter for hvad fundamental analyse er.

Du kan definere fundamental analyse som “undersøgelse af de fundamentale faktorer”, men det giver formentlig ikke den større forståelse med mindre du ved hvad de fundamentale værdier er. Som tidligere nævnt, er det største problem med at definere de fundamentale faktorer, at det kan omfatte alt med relevans for de økonomiske aspekter i virksomheden. Åbenlyse elementer der kan benævnes er omsætning og profit, men fundamentale faktorer kan ligeledes omfatte alt fra virksomhedens markedsværdi til driften.

De forskellige faktorer kan sammenstille i to kategorier : kvantitativ og kvalitativ. Den finansielle betydning af disse faktorer er ikke så forskellig fra deres almindelige definitioner:

– Kvantitative – kunne måles eller udtrykt i numerisk form.
– Kvalitative – i tilknytning til eller bygger på kvalitet eller karakter af noget, ofte i modsætning til dens størrelse eller mængde.

I vores sammenhæng, kvantitative fundamentals er numerisk, målelige egenskaber, om en virksomhed. Det er nemt at se, hvordan den største kilde til kvantitative data er årsregnskabet. Du kan måle indtægter, overskud, aktiver og mere med stor præcision.

Med hensyn til kvalitative fundamentals, det er de mindre håndgribelige faktorer, der omgiver en virksomhed – ting såsom kvaliteten af et selskabs bestyrelsesmedlemmer og centrale ledelse, og dens firmanavn, anerkendelse, patenter eller teknologi.

Kvantitative kontra kvalitative

Hverken kvalitativt eller kvantitativt analyse i sagens natur er bedre end den anden. I stedet, vurderer mange analytikere de kvalitative faktorer i forbindelse med de hårde, kvantitative faktorer.

Tag fx Microsoft, ved nærmere undersøgelse af aktien, kan en analytiker se på de årlige dividende udbetalinger, indtjening pr aktie, P / E-forhold og mange andre kvantitative faktorer. Men ingen analyse af Microsoft ville være komplet uden at tage hensyn til selskabets markedsføringsværdi (brand).

Alle kan starte en virksomhed, der sælger sukker og vand, men kun få virksomheder i verdenen er anerkendt af milliarder af mennesker. Det er hårdt at sætte fingeren på, præcis hvad Windows-brandet er værd, men du kan være sikker på, at det er en væsentlig bestanddel bidrage til virksomhedens fortsatte succes.

Begrebet indre værdi

Før vi går videre, skal vi tage fat på emnet for indre værdi. En af de primære forudsætninger for fundamental analyse er, at prisen på børsen ikke fuldt ud afspejler en akties “rigtige” værdi. Når alt kommer til alt, hvorfor skulle du lave aktie analyse, hvis aktiemarkedet altid var korrekt?

For eksempel kan vi sige, at et selskabets aktier blev omsætning på kr. 20. Efter at gøre omfattende hjemmearbejde på den virksomhed, finder du ud af, at det virkelig er værd kr 25. Med andre ord, du bestemmer den reelle værdi af virksomhedens til at være 25 kr. Det er klart relevant, fordi en investor ønsker at købe aktier, der handles væsentligt under dets indre værdi.

Dette fører os til en af det andet vigtige forudsætninger for fundamental analysen: i det lange løb, børsen vil afspejle fundamentale værdier. Der er ingen mening i at købe en aktie baseret på indre værdi, hvis prisen aldrig afspejler denne værdi. Ingen ved hvor længe “det lange løb” egentlig er. Det kunne være dage eller år.

Det er det fundamental analyse drejer sig om. Ved at fokusere på en bestemt virksomhed, kan en investor vurdere den reelle værdi af en virksomhed og dermed finde muligheder, hvor han eller hun kan købe til rabat. Hvis alt går godt, vil investeringen betale sig med tiden, efterhånden som markedet opdager de fundamentale værdier.

Den store ubekendte er:

1) Du ved ikke, om din vurdering af indre værdi er korrekt, og
2) Du ved ikke, hvor lang tid det vil tage for den at indre værdi, vil blive afspejlet i markedet.

Kritik af fundamental analyse

Den største kritik af fundamental analyse kommer hovedsagelig fra to grupper: Tilhængerne af tekniske analyse og troende af “effektivt marked hypotese”.

Virksomhedens kvalitative faktorer

I dette afsnit vil vi fremhæve nogle af selskabets specifikke kvalitative faktorer, du bør være opmærksom på.
Den største kritik af de grundlæggende analysen hovedsagelig komme fra to grupper: Tilhængerne af tekniske analysen og troende af “effektivt marked hypotese”.

Forenklet sagt tekniske analytikere baserer deres investeringer (eller, mere præcist, deres handel) udelukkende på pris og volumen flytning af værdipapirer. Ved hjælp af diagrammer og en række andre værktøjer, de handler efter momentum, uden at bekymre sig om de fundamentale elementer. Selv om det er muligt at bruge en kombination af begge teknikker, er et af de grundlæggende principper i tekniske analyse, at markedet kender til alt og derfor sætter den rigtige værdi på en aktie. Derfor er alle nyheder om en virksomhed allerede er prissat i en bestand, og derfor en bestand pris bevægelser giver mere indsigt end de underliggende fundamentale faktorer i selve forretningen.

I følge den effektive markedshypotese, er det hovedsagelig umuligt at producere markeds-beating afkast på lang sigt, enten gennem fundamental eller teknisk analyse. Begrundelsen for dette argument er, at et effektivt marked priser alle bestande på et løbende grundlag, alle muligheder for overskydende afkast stammer fra fundamental (eller tekniske) analyse ville være næsten øjeblikkeligt indregnet af markedets mange deltagere, hvilket gør det umuligt for enhver, at opnå bedre afkast end markedet på lang sigt.

Direkte link til del 2:
https://www.getloaded.dk/artikler.php?aid=54

Kommentarer