Investeringstyper

 • Obligationer
  Generelt om obligationer. Artiklen er skrevet ud fra en investors synspunkt. Definition En obligation er et standardiseret lån eller gældsbrev, som handles på en børs. Obligationer udstedes af staten, kommuner, realkreditinstitutter, banker og andre finansielle virksomheder, samt erhvervsdrivende virksomheder. Staten udsteder obligationer for at finansiere statens finanser. Realkreditinstitutterne udsteder obligationer for at finansiere fast ejendom for private og virksomheder, ...
 • Tegningsretter
  Beskrivelse af hvad en tegningsret går ud på og hvilken funktion den har for dig som investor. En tegningsret er en ret, og altså derfor IKKE nogen pligt for investoren at udføre. Tegningsretten tillader investoren at købe et papir til en aftalt pris på et bestemt tidspunkt. Retten er tidsbegrænset. Tegningsretter handles på børsen ligesom aktier. Ved ...
 • Futures
  Hvad er en futures? Jeg har fundet min future, men hvilken udgave skal jeg handle i? Hvad er mini-futures? Hvor er det nemmest at komme ind/ud? Forskellige børser, gør forskel og krav om garantistillelse. Hvordan beskattes futures? Hvad er en future? Futureskontrakter er standardiseret kontrakter, som handles på børser, hvis man vil handle et aktiv og det ...
 • Valutahandel
  Kommer ind på de grundlæggende ting ved handel af valuta, hvordan margin kan gøre dig større på et enormt marked og hvilken skattelov valutahandel ligger under. Grundlæggende – Den første kaldes Base, den anden den Variable. Fx EURUSD (EUR er Base) og (USD er Variable). – Base value nominelt, beregner margin på nominelle beløb. – Variable valuta, ligger i ...
 • CFD-handel
  Hvad er CFD? Hvad er dets muligheder og fordele? Hvor stor er risikoen for tab? Hvilke omkostninger ligger der i at handle CFD? Hvordan beskattes CFD-handel? Og hvad med corporate actions? Hvad er CFD? CFD er en forkortelse af Contract For Difference – eller oversat til dansk – en differencekontrakt. CFD er et derivat f.eks. som en ...
 • Call / Put optioner
  Forklarer det grundlæggende om Call og Put optioner. Hvad er fordelene ved optioner frem for at købe/shorte? Hvad er en amerikansk vs en europæisk option? Hvad er ulemperne? Hvilken skattelov gælder ved optioner? Efterfulgt af “ofte stillede spørgsmål”. En option eller en optionskontrakt er en aftale mellem to parter, der giver køberen (ejeren) en ret, men ...
 • Investeringsforeninger
  Hvad er en investeringsforening? Er der mere end én slags forening? Hvor ser jeg hvor meget foreningen selv har lagt i puljen? Har jeg nogen indflydelse på de aktiver som foreningen investerer i? Omkostninger? Udskudt skat og lavere kurtage? Hvordan påregnes skatten ved handel af investeringsforeningspapirer? Investeringsforeninger er som navnet antyder en forening af investorer, der ...