INTRO: Value og Fair value

Value eller burde det mere blive kaldt for “fair value”.

Value-investering er en investeringsstrategi, der går ud på at finde frem til aktier, som er attraktivt prissat i forhold til virksomhedens indtjening, indre værdi eller i forhold til det generelle marked. Strategien går ud på at finde aktier hvor aktiekursen før eller siden vil stige, så den afspejler virksomhedens egentlige værdi.

Her er hvad magasinet Morningstar kalder value
En investeringsstil, der går ud på at finde frem til aktier, der er attraktivt prissat i forhold til selskabets indtjening eller indre værdi, eller i forhold til markedet. Teorien bag er, at aktiekursen før eller siden vil stige, så den afspejler selskabet egentlige værdi.

Klassisk valueaktie

Oprindeligt var kriterierne for en valueaktie således:
K/IV = Kurs indre værdi

– K/IV < ca. 0,60 (aktien skønnes at have et potentiale) - K/IV > ca. 0,60
– K/IV > 1 (glemt det, ikke interessant)

En af bagtankerne med teorien er, at markedet har fejlbedømt aktien og at K/IV viser om der er noget værd at hente i virksomheden. Markedet forstår altså ikke hvilke værdier der ligger i selskabet eller også fejlvurderer markedet alle risici, som er forbundet med virksomhedens aktiviteter. En forudsætning for et klassisk eksempel på en valueaktie er, at markedet vurderer forkert.

I Morgan Stanleys (MSCI) terminologi er der tre faktorer, der er afgørende for, om en aktie er en value aktie

– Book value to price ratio (kurs/indre værdi)
– 12 months forward earnings to price ratio
– Dividend yield

På den tid value-investering blev “opfundet” var ting som realtime nyheder og kursinformation ikke muligt, ganske enkelt fordi, at computeren slet ikke var opfundet. Så på den tid kan der godt være tale om et marked der ikke var fuldt ud effektivt, hvorimod det moderne samfund vi lever i idag, giver fuld mulighed for realtime nyt og aktie-relaterede informationer. Det skønnes altså i dag, at markedet er effektivt i modsætning til tidligere tider. Der har altså været tale om helt større fordele ved anvendelse af value-investering dengang, i forhold til nu.
Med den konklusion kan vi altså sige, at der ikke er tale om de samme fordele – hvis der overhovedet er nogle fordele tilbage i nuet – og at det klasisske eksempel på en valueaktie ikke gør sig gældende idag.

Fair value

Med det ovenstående i tankerne, er det altså svært at finde aktier der kan betegnes som “klasissk value”. Fair value er en ny og moderne udgave af value. Hvor man i “klassisk value” kunne finde valueaktier ved en K/I-værdi under 1, er dette ikke tilfældet med fair value. En aktie med fair value kan f.eks. godt have en K/I-værdi på 2,3.

Den bedste måde at finde en aktie med fair value, er at se hvilke aktier investeringer med speciale i value. De aktier som investeringsforeningen har i sin pulje, vil du kunne bruge som sammenligning med andre aktier, som har samme branche som den aktie du vælger at sammenligne med fra investeringsforeningen pulje.

Rentabilitetsanalyse

Brug en rentabilitetsanalyse til at udregne diverse værdier fra virksomhedens regnskab.
Link til artiklen “Rentabilitetsanalyse”

Tilbagediskonteret værdi/ Discounted Cash Flow

DCF udleder værdien af virksomheden ud fra nutidsværdien af de forventede pengestrømme (Cash Flows). Metoden kræver stillingtagen til virksomhedens “value driver” som eksempelvis omsætningsvækst samt kapitalomkostninger, herunder købernes vurderede usikkerhed ved indtjeningen for virksomheden (risikopræmie).

DCF bør dog kun anvendes for virksomheder i stabil vækst og forretningsmiljø.

Den teoretisk mest korrekte værdi af en virksomhed er dens fremtidige afkast tilbagediskonteret til en nutidsværdi (Discounted Cash Flow). Forenklet ser det sådan ud:

Nutidsværdi af frit cash-flow
+ Rentebærende likvider
÷ Rentebærende gæld
= Værdi af aktierne

Den faktor, der anvendes til tilbagediskontering, er ejerens og långiverens afkastkrav i perioden. Metoden kan bedst anvendes i virksomheder med stabile likviditetsprognoser over en længere periode.

Kommentarer