Forskellige typer aktier

Der findes i alt 4 forskellige typer aktier: Cykliske, defensive, vækst og value. Se hvad kendetegnene er ved disse typer, og opnå et bedre afkast ved at placere din kapital på det bedst mulige tidspunkt.

Cykliske aktier

Er følsomme over samfundsøkonomien og kursen vil derfor svinge i takt med konjunkturen. Af brancher kan der nævnes transport og industri. De såkaldte “forbrugsfester” er med til at give cykliske en solid stigning.

Ofte stiger denne type aktie kraftigt inden et økonomisk opsving, som resultat af at folk har flere penge mellem hænderne.

Cyckliske aktier definerer virksomheder hvis produktion består af varer og/eller tjenesteydelser, der ikke er livsnødvendige for forbrugerne.

Defensive aktier

I perioder hvor forbrugerne er pressede eller vælger at spare pengene op i banken, rammer det meget hårdt de cykliske aktier, hvorimod de defensive aktier bliver på dets niveau eller ligefrem nyder af større fremgang end normalt.

Madvare- og medicinbranchen er eksempel på 2 brancher, der er konjunkturneutrale. De er altså ikke påvirket af den aktuelle økonomiske situation, som ellers truer andre aktier for at miste deres værdi. Man kan godt påstå at defensive aktier er kursstabile, netop fordi at virksomhederne i de konjunkturneutrale brancher, altid vil have det samme eller et stigende behov fra konsumentenheden (forbrugerne). Folk vil f.eks. altid have behov for mad og medicin.

Fordi at en aktie betegnes som defensiv, skal det ikke betyde at den er helliget fra enhver økonomisk nedgang som “recession”. Tag f.eks. Novo Nordisk, som er en defensiv aktie – bogfører i US Dollars, så selv om det er defensiv aktie, vil den fortsat være følsom over for en eventuel svækkelse eller styrkning af US Dollars valutakursen.

Det skal påpeges at ved dårlige tider, hvor defensive aktier har deres styrke, er der ofte mange der trækker sig ud af aktiemarkedet. Alt efter markedssituationen, vil udsalget påvirke langt hovedparten af aktierne, hvis ikke alle i en vis grad. Kort sagt, man skal ikke tro at man er fredet for kursfald, bare fordi man skifter sine cykliske aktier i porteføljen ud med defensive aktier.

Vækstaktier

Virksomheder, der år for år præsterer en solid vækst i omsætning og indtjening. Den årlige vækst skal være betydeligt højere end samfundets økonomiske vækstniveau.

Vækstaktier vil ofte allerede have indregnet den årligt forventede vækstrate. Årsagen er, at forventningerne til vækstaktier er høje, og aktierne derfor vil blive handlet til en relativt høj kurs i forhold til den aktuelle indtjening. I tilfælde af dårlige nyheder, vil aktien også blive straffet hårdt pga. de høje forventninger.

Af virksomheder kan der nævnes Vestas, der opererer i en branche med tårnhøje vækstrater samt store forventninger til fremtiden.

Value-aktier

Selskaber med lav vækst, der er relativ lavt prissat set i forhold virksomhedens omsætning og indtjeningsevne.
Lykkedes det virksomhederne at forbedre deres omsætning og indtjening, er der dannet grundlag for solide kursstigninger. Value-aktier betegnes som en fornuftig langsigtet investering.

– Lav P/E værdi
– Fornuftig P/I værdi
– Højt udbytte

Brug en rentabilitetsanalyse til at udregne diverse værdier fra virksomhedens regnskab. Her et link til artiklen “Rentabilitetsanalyse”:
https://www.getloaded.dk/artikler.php?aid=8

Læs mere om handelsstrategien “Value” på:
https://www.getloaded.dk/strategi.php?aid=7

Kommentarer