Okuns lov

Arthur Melvin “Art” Okun, født den 28. november 1928 i Jersey City, New Jersey – var en amerikansk økonom. Han tjente som formand for Rådet for Økonomisk Advisors mellem 1968 og 1969. Før sit formandskab for CEA, var han professor på Yale University. Han formulerede Okuns lov om forholdet mellem arbejdsløshed og økonomisk vækst.

Den amerikanske økonom Arthur Okun formulerede en lov – Okuns lov – som siger at der er en klar negativ sammenhæng mellem væksten i BNP (målt i %) og den absolutte ændring i ledighedsprocenten. Det vil sige, at når BNP stiger, så vil ledighedsprocenten falde. Okuns lovgivning hævder at for hvert procentpoint, den faktiske arbejdsløshed overstiger den såkaldt “naturlige” arbejdsløshed, reduceres bruttonationalproduktet med 2-3%.

Okun’s lovgivning defineres mere som “Okun’s tommelfingerregel”, fordi det er primært en empirisk observation snarere end et resultat stammer fra teori. Okun’s lovgivning er omtrentlig fordi andre faktorer end beskæftigelse (såsom produktivitet) påvirker produktionen.

Der er flere grunde til, at BNP kan stige eller falde hurtigere end arbejdsløsheden falder eller stiger. Følgende sker når arbejdsløsheden stiger,

– En reduktion i multiplikatorvirkning, skabt af cirkulation af penge fra ansatte
– Arbejdsløse personer kan ryge ud af arbejdsstyrken (stop søger arbejde), hvorefter de ikke længere tælles i arbejdsløsheden statistik
– Lønmodtagere kan arbejde færre timer
– Arbejdsproduktiviteten kan falde, fordi arbejdsgiverne beholder flere arbejdstagere end de har brug for

En af konsekvenserne af Okun’s lovgivning er, at en stigning i arbejdsproduktivitet sammen med en øget arbejdsstyrke kan betyde, at nettorealværdi output vokser uden netto ledigheden falder.

Hvis følgende gælder:

Y = BNP
U = arbejdsledighedsprocent
C er den faktor, der vedrører ændringer i arbejdsløsheden til ændringer i produktionen
ΔY er ændringen i den faktiske produktion fra det ene år til det næste
ΔU er ændringen i den faktiske arbejdsløshed fra det ene år til det næste
K er den gennemsnitlige årlige vækstrate ved fuld beskæftigelse

Okuns lov kan formuleres således:

ΔY / Y = K – CΔU, som kan omskrives til

ΔU = ( K – (ΔY/Y) )/C

Hvor K er gennemsnitlige vækstrate og C er den faktor der forbinder ændringen i ledigheden til væksten i BNP. Hvis eksempelvis K er 2% skal vækstraten være større end 2% for at ledigheden falder. Hvor meget ledigheden falder vil afhænge af C.

Kommentarer