Analyse

 • Glidende gennemsnit
  En indikator, der ofte anvendes i teknisk analyse, som viser den gennemsnitlige værdi af et værdipapir pris over en nærmere fastsat periode. Glidende gennemsnit bruges generelt til at måle fremdriften og definere områder af mulig støtte og modstand. Glidende gennemsnit kommer i forskellige former, men deres underliggende formål er stadig det samme: at hjælpe tekniske handlende ...
 • RSI
  Relative Strength Indicator er udviklet af J. Welles Wilder og offentliggjort i 1978. RSI er en af de ældste og mest populære værktøjer i teknisk analyse. Indikatoren kan være med til at give et indblik i hvorvidt et aktiv er overkøbt eller oversolgt. RSI, Relative Strength Indicator, sammenligner størrelsen af de seneste gevinster og tab i ...
 • MACD
  Moving Average Convergence/Divergence (MACD) er en af de oftest benyttede indikatorer af pristrends og -momentum. Indikatoren holder to glidende gennemsnit af forskellig længde op mod hinanden for af vurdere momentum i den betragtede tidsserie. MACD er et værktøj til teknisk analyse. Moving Average Convergence Divergence MACD er en oscillator, der svinger omkring en nul-linie. Den beregnes som ...
 • Børsrelaterede nøgletal
  P/E, K/I og Kurs / Cashflow. Det er vigtigt at forstå, at følgende nøgletal der benævnes i denne artikel, kan variere og at man altså ikke direkte kan sammenligne nøgletal fra virksomhed A med virksomhed B såfremt de opererer i hver sin branche. De 3 nøgletal vil ofte ligge på et højere niveau for virksomheder i brancher ...
 • Soliditet og likviditet
  Evnen til at modstå tab hhv. betale regninger. Soliditetsgrad og likviditetsgrad. Soliditetsgrad (SG) Viser hvor økonomisk “solid” virksomheden er, dvs. hvor stor en del af aktiverne virksomheden kan tabe, uden at kreditorerne taber noget. Vigtigt nøgletal for evt. långiverere. Jo lavere tal, jo større risiko/lånerente. Soliditeten er et udtryk for, hvor stor en del af aktivmassen egenkapitalen udgør. ...
 • Kapitaltilpasning
  Evnen til at udnytte kapitalen. Anlægsaktivernes omsætningshastighed, varelagerets omsætningshastighed og varedebitorernes omsætninghastighed. Varelagerets omsætningshastighed (LOH) og lagerdage: Viser hvor længe varene ligger på lager, altså pengebindingen i varelager. Jo større omsætningshastighed, jo bedre. Vareforbrug / Varelager Lagerdage = 360 / Varelagerets omsætningshastighed (LOH) Varedebitorernes omsætningshastighed (DOH) og kredittid: Viser hvor god virksomheden er til at “kradse” penge hjem fra sine kunder. ...
 • Kursmål og anbefaling fra analytikere
  Hvorfor skal man ikke stole blindt på de rapporter og kursmål der publiceres? Og hvilke psykologiske tanker burde man stille sig selv, når man læser disse? Kommer med eksempler på hvordan man bør forholde sig til kurstargets. Det psykologiske spil, der er et must når man skal tolke et nyt kurstarget eller aktiedækning. Køb, betyder det køb ...
 • Virksomhedsledelse
  Lær din ledelse at kende. Få en bedre forståelse af de personligheder der styrer virksomheden og hvorvidt de opfylder dine krav til ledelsesstil. Hvilken baggrund har de forskellige i bestyrelsen? – Hvor var de før de kom ind i netop denne her bestyrelse – Hvordan gik det for den virksomhed de sad i bestyrelse ved før de kom ...
 • Indtjeningsevne
  Evnen til at skabe overskud af omsætningen. Bruttoavanceprocent, kapacitetsgrad, nulpunktsomsætning og sikkerhedsmargin. Bruttoavance % (BA%): Viser hvad er der tilbage af omsætning når vareforbruget / indkøbspriserne er fratrukket. Bruttofortjeneste x 100 / Omsætning Årsager til faldende/stigende DB og BA% – Ændring i salgspriser på en eller flere varegrupper – Ændring i variable omk./stk. eller vareforbrug (indkøbspriser). – Ændring i salgets fordeling på ...
 • Stochastic
  Stochastic er en indikator af momentum-typen, og vurderes til at være ganske god til at fange trendvendinger i markedet. En teknisk momentum indikator, der sammenligner et værdipapirs slutkurs med dets prisniveau over en given tidsperiode. Oscillatorens følsomhed over for markedets bevægelser kan reduceres ved at justere tidsrum, eller ved at tage et glidende gennemsnit af resultatet. ...
 • Makroøkonomisk tal
  Arbejdsløsheden i USA Undersøgelsen bygger på interviews med 60.000 amerikanske husholdninger og registrerer antallet af mennesker, der har arbejde, og antallet af arbejdsløse. Opgørelsen bliver betragtet som et af de ledende tal for sundheden i den amerikanske økonomi. Rapporten udgives den første fredag i hver måned. Klik her   Produktionen i Europa Det tyske IFO-indeks svarer til det amerikanske ISM-indeks og er ...
 • Mærk temperaturen på markedet
  Hausse En af måderne at vurdere aktiemarkedets stemning på er at se på antallet af aktier i OMXC20-indekset, der befinder sig over deres respektive 200 dages glidende gennemsnit. Ordet er fransk, og er en betegnelse for prisstigninger på varer og kursstigninger i værdipapirer og spekulation i sådanne stigninger. Hausse-indekset laves ved brug af 200 dages glidende gennemsnit (MA200) ...
 • Rentabilitet
  Evnen til at forrente investerede kapital. Afkastningsgrad, egenkapitalens forrentning, fremmedkapitalens forrentning, overskudsgrad og dækningsgrad. Afkastningsgrad (AG): Viser hvor godt er den samlede kapital i virksomheden er forrentet. Resultat før renter x 100 / Aktiver i alt Egenkapitalens forrentning (EKF): Viser forrentningen af den del af kapitalen, som tilhører ejerne. Resultat efter renter x 100 / Egenkapital Huskeregel: Hvis egenkapitalens forrentning er større end ...