INTRO: Teknisk analyse

Tekniske analytikere mener at man kan forudsige en akties bevægelser baseret på forskellige sæt af historiske data om aktien og ved at tolke grafer og de data der ligger deri.

Teknisk analyse kan betegnes som det modsatte af fundamental analyse. Tekniske analytikere, også kaldt chartister, arbejder ud fra den måde at de kigger på historiske kurser og mønstrer der kan give en indikation om den fremtidig udvikling i aktiekursen.

Hvor fundamental analyse indebærer analysere af en virksomheds karakteristika for at skønne dens værdi. Teknisk analyse tager en helt anderledes udgangspunkt, hvor der ikke tages hensyn til virksomheden værdi.

Det vigtigste forudsætninger for teknisk analyse summeres kort fortalt:
– At væsentlige informationer allerede er indberegnet i aktiekursen
– Aktiekurser bevæger sig i trends (mønstrer)
– Historikken gentages

En væsentlig kritik af tekniske analyse er, at det kun anser prisbevægelser og ignorerer de grundlæggende faktorer i selskabet. Men tekniske analyse antager, at aktiekursen afspejler alt, hvad der er eller kan påvirke virksomheden – herunder de grundlæggende faktorer. Tekniske analytikere mener, at selskabets fundamentale værdier, sammen med bredere økonomiske faktorer og markedets psykologi, alle afspejles i aktiekursen, og derved fjerner behovet for at overveje disse faktorer hver for sig. Dette efterlader kun analyse af prisudviklingen bevægelse, som teknisk teori anser som et produkt af udbud og efterspørgsel for en given værdipapir på markedet.

Et andet væsentlig synspunkt er at man i tekniske analyse er af den overbevisning, at historien gentager sig selv, primært i form af kursudviklingen. Den repetitive karakter af prisudviklingen er tilskrevet markedspsykologi, med andre ord, markedsdeltagerne har tendens til at give en konsekvent reaktion på lignende marked stimuli over tid. Teknisk analyse bruger chart-mønstre til at analysere bevægelser på markedet og forstå tendenser. Selv om mange af disse diagrammer har været anvendt i mere end 100 år, er de stadig menes at være relevante, fordi de viser mønstre i pris bevægelser, der ofte gentager sig selv.

På trods af alle de smarte og eksotiske værktøjer følger med, er teknisk analyse egentlig “bare” et studium af udbud og efterspørgsel i markedet, i et forsøg på at forudsige hvilken retning eller mønstre der vil herske i fremtiden.

Det skal lige bemærkes at teknisk analyse IKKE KUN kan bruges til at analysere aktier, men lige så vel kan bruges til analyse af valuta, futures og andre instrumenter.

Kom i gang med teknisk analyse
Læs nedenstående artikel, hvis du har lyst til at vide hvordan man laver teknisk analyse.

I gang med teknisk analyse (del 1)
https://www.getloaded.dk/artikler.php?aid=52

Kommentarer