Fundamental analyse (del 2)

Fortsættelse på “Fundamental analyse (del 1)”. Berører forretningsmodel, konkurrencefordel og ledelsen.

Forretningsmodel

Allerede inden en investor ser på en virksomheds årsregnskab, er en af de vigtigste spørgsmål, der bør stilles: Hvad er det virksomheden arbejder ud fra? Her refereres der til virksomhedens forretningsmodel – det er, hvordan en virksomhed tjener sine penge. Du kan få et godt overblik over et selskab’s forretningsmodellen ved at kontrollere sin hjemmeside eller læse den første del af årsregnskabet kapitel.

Konkurrencefordel

En anden betragtning for investorerne er virksomhedens konkurrencefordel. En virksomheds langsigtede succes er i vid udstrækning drevet af dets evne til at opretholde en konkurrencemæssig fordel – og holde det. Kraftig konkurrencemæssige fordele, såsom Coca-Cola’s varemærke, og Microsoft’s dominans i den personlige computers operativsystem, kan resulterer i et marked med høj indgangsbarriere, som gør det muligt at holde konkurrenter i skak og nyde vækst og overskud. I sådanne situationer kan i høj grad gavne virksomhedens aktionærer i længere tid.

Ledelse

Ligesom en hær har brug for et generelt at føre den til sejr, er en virksomhed afhængig af forvaltningen til at styre den hen imod økonomisk succes. Nogle mener, at ledelsen er det vigtigste aspekt for at investere i et selskab. Det giver mening – selv den bedste forretningsmodel er ubrugelig, hvis lederne af virksomheden ikke kan udføre planen korrekt.

Så hvordan kan en gennemsnitlig investor lave evaluering af ledelsen i et selskab?

Dette er et af de områder, hvor enkeltpersoner virkelig har en ulempe i forhold til professionelle investorer. Du kan ikke oprette et møde med ledelsen, hvis du ønsker at investere et par tusinde kroner. På den anden side, hvis du som fondsforvalter er interesseret i at investere millioner af euro, er der er en god chance for du kan planlægge en face-to-face møde med den øverste ledelse fra virksomheden.

Enhver offentlig virksomhed har e investor relation afsnit på sin hjemmeside. Normalt vil der være en kort biografi om hver udøvende med deres beskæftigelse historie, uddannelsesmæssige baggrund og eventuelle gældende resultater.

Her er et par måder for dig at få en fornemmelse af ledelsen:

Konferenceopkald

Administrerende direktør (CEO) og økonomichefen (CFO) holder kvartalsvise konference opkald. (Nogle gange får du andre ledere med). Den første del af opkaldet grundlæggende behandling af de finansielle resultater.

Det som er virkelig interessant, er den del hvor der er tidspunktet for spørgsmål og svar, under konferenceopkaldet. Dette er, når linjen er åben for analytikere at ringe ind og spørge ledelsen direkte spørgsmål. Svarene her kan være meget afslørende om koncernen, men mere vigtigt er det, at lytte til tonefaldet og formulering. Er der spørgsmål de prøver at manøvrere sig ud af eller helt undgå, eller kommer de ligefremme svar?

Se eventuelt artiklen “Virksomhedsledelse” for yderligere om emnet:
https://www.getloaded.dk/artikler.php?aid=39

Ejerskab og Insider Salg

Kun om nogen stor virksomhed vil kompensere ledere med en kombination af kontanter, begrænset materiel og muligheder. Mens der er problemer med aktieoptioner, er det et positivt tegn på, at medlemmer af ledelsen er også aktionærer.

Den ideelle situation er, når de stifter af virksomheden er stadig ansvaret. Som eksempler herpå kan nævnes Bill Gates (i 80’erne og 90’erne), Michael Dell og Warren Buffett. Når du ved, at et flertal af ledelsens rigdom er i bestanden, du kan have tillid til, at de vil gøre det rigtige. Som godt, er det værd at kontrollere, om forvaltningen har været at sælge sine aktier. Dette skal indgives til fondsbørsen, så det er offentligt tilgængelige oplysninger. Talk is cheap – men tænk lige en ekstra gang, hvis du ser ledelsen er i gang med at sælge ud af sine optioner, mens de taler positivt om udviklingen i medierne.

Tidligere resultater

En anden god måde at få en fornemmelse for ledelsens evner er at kontrollere og se, hvordan de ledere har udført af resultater hos andre selskaber i fortiden. Du kan normalt finde biografier af de øverste ledere på selskabets hjemmeside. Find ud af hvilke virksomheder, de arbejdede ved i fortiden og gør en søgning på disse virksomheder og deres resultater.

Læs også…

Hvis du ikke allerede har læst første del om fundamental analyse her på GetLoaded.dk, kan du læse den på nedenstående adresse:
https://www.getloaded.dk/artikler.php?aid=48

Kommentarer