Teknisk analyse (del 1)

Teknisk analyse er en metode til at vurdere værdipapirer ved at analysere de statistikker, der genereres af markedets aktivitet, så som tidligere priser og volumen. Tekniske analytikere forsøger ikke at måle den indre værdi, men i stedet bruge diagrammer og andre værktøjer til at identificere mønstre, der kan foreslå fremtidig aktivitet.

Hvor fundamental analyse indebærer analysere af en virksomheds karakteristika for at skønne dens værdi. Teknisk analyse tager en helt anderledes udgangspunkt, hvor der ikke tages hensyn til virksomheden værdi.

Det vigtigste forudsætninger for teknisk analyse summeres kort fortalt:

– At væsentlige informationer allerede er indberegnet i aktiekursen

– Aktiekurser bevæger sig i trends (mønstrer)

– Historikken gentages

Teknisk analyse er en metode til at vurdere værdipapirer ved at analysere de statistikker, der genereres af markedets aktivitet, så som tidligere priser og volumen. Tekniske analytikere forsøger ikke at måle den indre værdi, men i stedet bruge diagrammer og andre værktøjer til at identificere mønstre, der kan foreslå fremtidig aktivitet.

En væsentlig kritik af tekniske analyse er, at det kun anser prisbevægelser og ignorerer de grundlæggende faktorer i selskabet. Men tekniske analyse antager, at aktiekursen afspejler alt, hvad der er eller kan påvirke virksomheden – herunder de grundlæggende faktorer. Tekniske analytikere mener, at selskabets fundamentale værdier, sammen med bredere økonomiske faktorer og markedets psykologi, alle afspejles i aktiekursen, og derved fjerner behovet for at overveje disse faktorer hver for sig. Dette efterlader kun analyse af prisudviklingen bevægelse, som teknisk teori anser som et produkt af udbud og efterspørgsel for en given værdipapir på markedet.

Et andet væsentlig synspunkt er at man i tekniske analyse er af den overbevisning, at historien gentager sig selv, primært i form af kursudviklingen. Den repetitive karakter af prisudviklingen er tilskrevet markedspsykologi, med andre ord, markedsdeltagerne har tendens til at give en konsekvent reaktion på lignende marked stimuli over tid. Teknisk analyse bruger chart-mønstre til at analysere bevægelser på markedet og forstå tendenser. Selv om mange af disse diagrammer har været anvendt i mere end 100 år, er de stadig menes at være relevante, fordi de viser mønstre i pris bevægelser, der ofte gentager sig selv.

Det skal lige bemærkes at teknisk analyse IKKE KUN kan bruges til at analysere aktier, men lige så vel kan bruges til analyse af valuta, futures og andre instrumenter.

Det er ikke svært at se, at trenden peger opad. Det er dog ikke altid at det er så nemt at tyde.

Der er masser af opgang og nedgang på dette diagram, men der er ikke en klar angivelse af hvilken retning denne aktie er på vej hen.

En formel definition:

Desværre er tendenser ikke altid lette at se. Med andre ord det, at definere hvor en tendens går, er langt ud over det åbenlyse. I en given figur, vil du sandsynligvis opdage, at priserne ikke er tilbøjelige til at bevæge sig i en lige linje i en hvilken som helst retning, men snarere i en serie af op- og nedture. I teknisk analyse, er det bevægelsen af op- og nedture, der afslører en trend. For eksempel er en optrend klassificeret som en række højere toppe og bunde, mens en faldende er en af lavere toppe og bunde.

Figur 3 er et eksempel på en uptrend. Punkt 2 i diagrammet er den første top, som bestemmes efter prisen falder fra dette punkt. Punkt 3 er bund, der er fastsat som prisen falder fra toppen. For at dette kan være en optrend, må linjen ikke falde til under den tidligere laveste punkt ellers anses der til at være sket et trendskifte.

Direkte link til del 2: Teknisk Analyse (del 2)

Kommentarer