Stockpicking

Hvad er stockpicking og hvordan fungerer det?

Som det går fremgår af titlen på artiklen, skal vi denne gang tale om at udvælge aktier til den investeringsstrategi du har valgt at følge. Når jeg siger investeringsstrategi skal det forstås således at der er en væld af forskellige strategier – alle med det formål at du skal få et resultat der læner sig tæt op af det du ønsker.

Du spørger nok dig selv om hvorfor stockpicking er så attraktivt – Afkastet – svaret er ganske enkelt størrelsen på afkastet med udgangspunkt i stockpicking. Gang på gang har det vist sig at den bedste måde at forvalte sin formue. Desto bedre du er til udvælge dine aktier, desto større afkast vil du ende med.

Der findes mange måder at udvælge aktier til ens portefølje og derfor er der ikke noget entydigt svar på hvordan du skal vælge en aktie frem for en anden. Fordi du investerer efter stockpicking-princippet skal du ikke forvente et bedre resultat af den grund alene. Der er altså ikke grund til at gå ud og åbne den dyreste champagne i samlingen allerede nu.

Valget mellem de forskellige fremgangsmetoder der er at analysere aktier, bør gøres med det formål at passe ind i den strategi / mål du har sat. Din strategi bør afspejle din risikovilje og økonomiske situation. Der findes ikke noget rigtigt svar på at den ene analyse er mere korrekt end den anden, men det kan være en fordel at bruge mere end én fremgangsmetode, når en aktie skal analyseres. Kombinationen af 2 fremgangsmetoder kan give dig et mere tydelig billede om den enkelte aktie er en god investering.

Af fremgangsmetoder kan der nævnes:
– Fundamental analyse
– Teknisk analyse
– Value investering
– Vækst investering

Relevante artikler

Fundamental analyse
https://www.getloaded.dk/strategi.php?aid=4

Teknisk analyse
https://www.getloaded.dk/strategi.php?aid=9

Value / Fair value
https://www.getloaded.dk/strategi.php?kat=7

Kommentarer