Generelt

 • Mental balance
  For at få succes kræver det at man er i balance med sig selv. Er man det, kan man nå ufattelig langt, ikke kun psykisk, men på adskillige fronter. Artiklen henvender sig til alle, dvs. lige fra uerfarne til eksperter. Mange tænker ikke på hvor vigtigt det er at have styr på sin egen psyke / ...
 • Corporate Governance
  Corporate governance (selskabsledelse) er i vidt omfang indbygget i de krav til bestyrelser, der er fastlagt i den danske aktieselskabslov. Otte hovedområder: – Aktionærens rolle og samspil med selskabsledelsen – Interessenternes rolle og betydning for selskabet – Åbenhed og gennemsigtighed – Bestyrelsens opgaver og ansvar – Bestyrelsens sammmensætning – Aflønning af bestyrelse og direktion – Risikostyring – Revision Aktionærens rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabets ejere, ...
 • Hedgefonde
  Hedge fonde er en privat forening til formål at tjene på stigende såvel som faldende kurser. Det oprindelige formål med en hedgefond var minimere risiko, samt muligheden for at lave shorting. Der foretages stortset alle former for investering, både kort- og lange positioner. Målet med en hedgefond er at maksimere dets afkast i langt højere grad ...
 • Planlægning af tidsforbrug
  Eksempel på hvordan en investor skema kan se ud. Kan bruges til at opnå overblik og/eller undgå spild-tid på unødvendige ting. Skemaet henviser sig mest til den aktive spekulant. Note: Ordet aktieanalyse dækker over beregning af MA20, MA50 og MA200, optegning af Bollingeranalyse, RSI samt optegning af trendkanaler mv. – Se eventuelt artiklerne der omhandler teknisk ...
 • Ny på markedet
  Ofte stillede spørgsmål fra helt nye investorer på aktiemarkedet. Valg af mægler/platform Stortset alle banker tilbyder idag online handel af aktier m.m. Komme igang – support Mange handelsplatformer som hvert pengeinsitut tilbyder minder om hinanden. Spørgsmålet nærmere, hvilke der tilbyder bedst support, så man kan få hjælp til at komme godt i gang. Nogle bankrådgiver er så venlige at vise ...
 • Forskellige typer aktier
  Der findes i alt 4 forskellige typer aktier: Cykliske, defensive, vækst og value. Se hvad kendetegnene er ved disse typer, og opnå et bedre afkast ved at placere din kapital på det bedst mulige tidspunkt. Cykliske aktier Er følsomme over samfundsøkonomien og kursen vil derfor svinge i takt med konjunkturen. Af brancher kan der nævnes transport og ...
 • Udgifter ved værdidepot
  En alm. bankaftale med det lokale pengeinstitut kan ikke nødvendigvis være en god aftale for dig. Det er derfor en vigtig ting at holde styr på hvilke services du bliver pålagt i forbindelse med den aftale der er indgået ved din bank. Det kan blive en bekostelig affære at have en traditionel aftale med sin bank. ...
 • Stop Loss
  Stop loss er en metode til at sikre, at man begrænser sit tab, hvis en aktie falder. Et eksempel på hvordan Stop Loss fungerer, og hvor dets fordele samt begrænsninger ligger.   TA’ere taler ofte om Stop Loss som er en på forhånd fastsat grænse for hvornår man vil ud af ens position. En position med Stop ...
 • Aftenhandel
  Hvor kan jeg foretage aftenhandler? Hvilke tidspunkter er det muligt? Hvordan foretager man en aftenhandel? Koster det mere at foretage handler om aftenen? Hvilken investor har mest gavn af aftenhandel? Fordele og ulemper ved brug af aftenhandel m.m. Hvor kan jeg foretage aftenhandler? Langt de fleste pengeinstitutter tilbyder denne service, og der hvor denne service ikke mulig, ...
 • Hvordan udregnes skatten som privatperson?
  Beholdning af børsnoterede værdipapirer købt før 1/1-2006 – Beholdning af børsnoterede købt efter 31/12-2005 – Kan jeg trække tab fra i skat? – Hvad er skatteniveauerne for aktieindkomst? – Udbytteskat ved udenlandske aktier – Beskatning af Xact Bear og Xact Bull. Beholdning af børsnoterede værdipapirer købt før 1/1-2006 Børsnoterede aktier som opfylder følgende punkter kan sælges skattefri: ...
 • De 4 årstider
  En gennemgang af de “fire årstider” for økonomien og hvilken et præg de har på aktiemarkedet: Opsving, boom, afmatning, recession. Konjunktur En markedsøkonomi bevæger sig i svingninger, såkaldte konjunkturer. Disse konjunkturer er en tilstand i markedsøkonomien baseret på flere forskellige variabler, hvor de vigtigste er arbejdsløshed, tilvækst og inflation. Ved højkonjunktur tømmes varelagrene og produktionen stiger, hvilket får ...
 • Køb og sælg ordre-typer
  Beskrivelse af de forskellige måder man kan handle aktier på. Limit: Du indtaster en kurs, der tolkes som maks. kurs, og hvis din ordre går igennem, vil den som maksimalt kun have kostet den kurs du har indtastet. Hvis aktiekursen er lavere end den kurs som er indtastet, vil der naturligvis blive handlet til en lavere kurs, ...
 • Find din næste investering
  En liste over elementer der kan definere en god investering. Branche Før du overhovedet kan pege på en virksomhed, skal du først have udpeget en branche hvor udviklingen vil matche din målsætning og risikovilje. Udviklingen i selskabet Find ud af hvilken udvikling der er sket i selskabet de seneste år, og hvad det har bragt af succes. Flere selskaber ...
 • Pas på andre investorer
  Uanset hvem den fremmede investor er, kan det være en farlig cocktail at følge det givne råd eller strategi. Kommer bl.a. ind på hvor og hvordan sådan en situation kan lyde og hvilket resultat der kan komme ud af dette. Overblik Antallet af steder hvor du kan hente informationer er nærmest uendelig stort. Det kan derfor ikke ...