Rentabilitet

Evnen til at forrente investerede kapital.
Afkastningsgrad, egenkapitalens forrentning, fremmedkapitalens forrentning, overskudsgrad og dækningsgrad.

Afkastningsgrad (AG):

Viser hvor godt er den samlede kapital i virksomheden er forrentet.
Resultat før renter x 100 / Aktiver i alt

Egenkapitalens forrentning (EKF):

Viser forrentningen af den del af kapitalen, som tilhører ejerne.
Resultat efter renter x 100 / Egenkapital

Huskeregel: Hvis egenkapitalens forrentning er større end afkastningsgraden så tjener virksomheden på fremmedkapitalen. Det kan altså betale sig at låne penge (stifte gæld) til virksomheden drift. Formålet med at låne kapital er netop at kunne indtjene et overskud før renter, der er større end renteomkostningerne ved at låne.

Fremmedkapitalens forrentning (FKF):

Viser hvor meget har virksomheden i gennemsnit har betalt i rente for den lånte kapital (gældsposterne i balancen.
Renteomkostninger x 100 / Samletgæld

Årsager til stigning eller fald i AG og EKF kan undersøges ved nedenstående. Enten har overskuddet ændret sig. Dette undersøges ved hjælp af:

Overskudsgrad (OG):

Viser virksomhedens evne til at skabe et overskud af omsætning, altså forholdet mellem indtægter (omsætning) og udgifter. Jo højere, jo bedre.
Resultat før renter x 100 / Omsætning

Aktivers omsætningshastighed (AOH):

AOH måles i antal gange og viser hvor god virksomheden er til at skabe omsætning i forhold til hvor meget kapital, der er bundet i aktiverne. Jo større tal (og dermed “gang i hjulene”), jo bedre!
Omsætning / Aktiver
En regel: AOH x OG = AG eller AG / OG = AOH eller AG / AOH = OG

Indtjeningsevnen

… uddybning af OG
Der tages som nævnt udgangspunkt i overskudsgraden (OG) og vi skal nu finde en forklaring på evt. faldende eller stigende indtjening i virksomheden.
Analysen omfatter udvikling i dækningsbidrag/bruttofortjeneste og kapacitetsomkostninger, dvs. udregning af:

Dækningsgrad (DG):

Viser forholdet mellem omsætning og de variable omkostninger (VO), altså hvor mange % der er tilbage af omsætning, når VO er betalt (dvs. råvarer, arbejdsløn og evt. salgsprovision).
Dækningsbidrag x 100 / Omsætning

Kommentarer