Køb og sælg ordre-typer

Beskrivelse af de forskellige måder man kan handle aktier på.

Limit:

Du indtaster en kurs, der tolkes som maks. kurs, og hvis din ordre går igennem, vil den som maksimalt kun have kostet den kurs du har indtastet. Hvis aktiekursen er lavere end den kurs som er indtastet, vil der naturligvis blive handlet til en lavere kurs, da den aftalte kurs kun vil fungere som grænse.

Marked:

Du handler til markedsprisen, og vil derfor ikke have nogen påvirkning på den handlede kurs.

Straks:

Strakshandler handles til den kurs der stilles af dit pengeinstitut. Dvs. at det er din bank som bestemmer kursen.

Stop Loss:

Bruges ofte af TA’ere, som alt efter målsætning, sætter SL kursen til XX % af købskursen, for at undgå et større tab.

Trailing stop:

Niveauet sættes under den nuværende aktiekurs, og vil stige hvis kursen er positivt påvirket. Skulle kursen begynde at falde og stoppet, vil der blive udført en stop-ordre så positionen lukkes.

Eksempel:

Vi køber aktien A til kurs 100.
Hvis vi siger at stop er sat til kurs 90 men skal stige med 10 hvis kursen stiger med 20.
Dvs hvis kursen pludselig er 120 så vil din stop-kurs være 90+10 = 100.

Omvendt hvis kursen falder til 90, så vil der blive udløst en salgsordre og du er hermed ude af din position.

En ulempe som dog også er til stede ved et almindeligt stop-ordre er, at markedet skal være til stede. Hvis der ikke er nogen købere i markedet før kurs 70 kurs og din stop-kurs er 90 så vil den blive solgt til kurs 70, da det er den nærmeste køber som er lig med eller under kurs 90.

Kommentarer