Planlægning af tidsforbrug

Eksempel på hvordan en investor skema kan se ud. Kan bruges til at opnå overblik og/eller undgå spild-tid på unødvendige ting. Skemaet henviser sig mest til den aktive spekulant.

Note: Ordet aktieanalyse dækker over beregning af MA20, MA50 og MA200, optegning af Bollingeranalyse, RSI samt optegning af trendkanaler mv. – Se eventuelt artiklerne der omhandler teknisk analyse.

Daglige program

1. Udvikling af S&P500 er der en trend, trendskifte?

2. Udvikling OMCX er der en trend, trendskifte?

3. Vurder investeringsgraden, vurder depotets sektorsammensætning, og valutasammensætning.

4. Undersøg købs/saglssignaler. Signalerne baseres formentlig på en Bollinger analyse. Noter købs/salgsemner ned!

5. En aktieanalyse af depotets aktier udføres. Der skal være et skema for hver aktie i depotet. Analysen rapporteres med pile op/ned ligeud, smily´s og lignende enkle symboler samt dagens lukkekurs. Skemaet skal være enkelt at aouføre og læse. Evt udskrives et chart til understøtning for analysen.

6. Undersøg om der er behov for særlig agtpågivenhed med hensyn til fastsættelse af Stop Loss eller PP. Skal der indlægges et Stop Loss?

7. Er der aktier der bevæger sig indenfor en etableret trendkanal? Overvej at købe/sælge ved bund/top.

8. Er der aktier der har fået særligt mange ufortjente tæv?. Skriv den op på en måske købsliste.

9. Reflekter over ovenstående og lav herefter en? Todo-liste for dagen.

10. Ajourfør regnskab over køb/salg dagligt i et regneark.

De fleste undersøgelser bør udføres mellem kl. 17 og næste dag kl. 09. Med en systematisk arbejdsproces bør det ikke tage mere end 1,5 timer at lave ovenstående.

Relaterede artikler

Teknisk analyse (del 1)
https://www.getloaded.dk/artikler.php?aid=52

Fundamental analyse (del 1)
https://www.getloaded.dk/artikler.php?aid=48

Liste over værktøjer til både teknisk og fundamental analyse
https://www.getloaded.dk/artikler.php?kat=16

Kommentarer