Hedgefonde

Hedge fonde er en privat forening til formål at tjene på stigende såvel som faldende kurser.

Det oprindelige formål med en hedgefond var minimere risiko, samt muligheden for at lave shorting. Der foretages stortset alle former for investering, både kort- og lange positioner.

Målet med en hedgefond er at maksimere dets afkast i langt højere grad end det ville være muligt for den enkelte.

I modsætning til det oprindelige formål, laver hedgefonde idag langt mere risikable investeringer.
Dens større frihed for regulering gør at investeringsforeninger, børsmæglere og andre investeringsselskaber kan lave mere risikable og komplekse investeringer.

Kommentarer