Find din næste investering

En liste over elementer der kan definere en god investering.

Branche

Før du overhovedet kan pege på en virksomhed, skal du først have udpeget en branche hvor udviklingen vil matche din målsætning og risikovilje.

Udviklingen i selskabet

Find ud af hvilken udvikling der er sket i selskabet de seneste år, og hvad det har bragt af succes. Flere selskaber har valgt at publicere deres visioner og ideer om hvad de vil foretage sig i den nærmere fremtid.

Regnskabsanalyse

En metode som absolut kan anbefales. I sådan en analyse berøres emner som: indtjeningsevne, kapitaltilpasning, finansiering, soliditet og likviditet.

Det skal lige pånævnes, at der er forskellige værdier for hver brance. Dette kan bl.a. begrundes med at en bank ikke har samme forretning som fx et byggefirma.
For at finde ud af hvorvidt selskabets værdier er fornuftige, anbefales det at sammenligne mindst 3 selskaber, der har samme forretningsområde, for at få en idé om hvor niveauet ligger på nuværende tidspunkt. Derudover skal du huske at kigge på de historiske værdier fra selskaberne, imens du gennemgår disse tal – simpelthen for at få en idé af, om de er for høje eller lave.

Link til emner ved regnskabsanalyse:

Rentabilitetsanalyse

Indtjeningsevne

Soliditet og likviditet

Timing

For at opnå det bedst mulige afkast må man skue til midler som TA, der kan vise de historiske præstationer på aktiekursen. Ved at anvende TA til at timé sin investering med, vil du få bedre indblik i hvilken stemning/trend aktien bevæger sig ind i.

Markedsføring og værdier

Hvis du går ind på selskabets hjemmeside, har du mulighed for at se hvordan der markedsføres. For at selskabet kan overleve skal der være en plan om hvilken målgruppe de vil henvende sig til, heraf er statistik om hvor godt det går med markedsføring og forholdet til målgruppen, noget der kan afgøre hvor stor en fremtid selskabet har i vente.

Ledelsens kvalifikationer

Det kan være en god ide at tjekke baggrunden for de personer som er i ledelsen. Efter som det er ledelsen der driver og bestemmer hvad der skal i virksomheden, er det rart at vide om ledelsen er kompetent med dets opgave.

Corporate Governance

På dansk, god ledelsesskik, går ud på om den åbenhed der er i selskabets top. Bonusordninger og løn til de ansatte, og hvorvidt det går med selskabsaktiviteter, er alle sammen nogle elementer som kan være med til at give de nuværende og kommende aktionærer en bedre ide om hvordan det står til.

Disciplin

Den mentale tilstand er en væsentlig faktor for om du får succes eller havner i ren fiasko. Med en for stor optimisme kan der opnås store tab, simpelthen pga. alt for store håb og svag fokus. En rolig investor, er ikke nødvendigvis en dårlig investor. En disciplineret investor har langt større overblik for hvornår han skal gå ind i aktien, pga. hans overvejelser er mere velovervejet end en impulsiv investor.

Hellere være pessimistisk og gå glip af en gevinst, end for optimistisk og havne i store tab.

Kend din risiko-grænse

Lige som at din disciplin skal være på plads, så skal du også have afgjort med dig selv om hvor din smertegrænse ligger. Ved at have sat en grænse for hvornår du ønsker at snuppe gevinsten eller undgå et større tab, har du ren faktisk valgt en disciplineret handlingsplan!

Kommentarer