Stop Loss

Stop loss er en metode til at sikre, at man begrænser sit tab, hvis en aktie falder. Et eksempel på hvordan Stop Loss fungerer, og hvor dets fordele samt begrænsninger ligger.

 

TA’ere taler ofte om Stop Loss som er en på forhånd fastsat grænse for hvornår man vil ud af ens position. En position med Stop Loss aktiveres i tilfælde af kursfald. Målet for hvornår Stop Loss skal aktiveres, er op til den enkelte.

Eksempel:

Stop Loss er sat til, når prisen på aktien er faldet 10% under købsprisen, og sælges derfor hurtigst muligt. Når jeg mener hurtigst muligt, skal det være med den forståelse at der skal være en køber til den position du har tænkt dig at sælge. Køberen kan godt være så heldig at købe din position til en lavere kurs end du har angivet som Stop Loss. Dette skal forklares ved at grænsen for Stop Loss prøver at komme af med din position hurtigst muligt og ikke har nogen indvirken på hvilken kurs der handles.

Stop Loss kan ses som en måde at forhindre sig imod større tab.

Fordele:

Hvis du ikke har mulighed for at holde øje med dine investeringer i løbet af dagen, kan du risikere et større kurstab efter som du ikke har haft mulighed for at sælge ud.

Ulemper:

Fin måde at forhindre sig imod store tab, men den er lige så god i at forhindre folk i kraftige fald efter fuld af en dobbelt så stor stigning som i sidste ende betyde at din aktie faktisk ender på et solidt plus ved lukketid. (Blot et eksempel på hvor uheldig man kan være ved brug af SL).

Selv hvis du har Stop Loss på din position, er du ikke sikker på at din position sælges ved kursfald. Selv hvis kursfaldet har udløst Stop Loss, kan du risikere at der ikke er nogen købere på markedet, og mens kursen fortsætter nedad svinder værdien ud af position, kan der pludselig opstå købere. Problemet er, at i starten var kursen faldet 10%, men at der først er opstået købere, når kursen er faldet 30%, som altså er den kurs der højst sandsynligt vil blive handlet til. Du kan altså opnå et større tab end antaget.

Link til et levende eksempel:
http://borsen.dk//finans/nyhed/101478/

Kommentarer