Indtjeningsevne

Evnen til at skabe overskud af omsætningen.
Bruttoavanceprocent, kapacitetsgrad, nulpunktsomsætning og sikkerhedsmargin.

Bruttoavance % (BA%):

Viser hvad er der tilbage af omsætning når vareforbruget / indkøbspriserne er fratrukket.
Bruttofortjeneste x 100 / Omsætning

Årsager til faldende/stigende DB og BA%
– Ændring i salgspriser på en eller flere varegrupper
– Ændring i variable omk./stk. eller vareforbrug (indkøbspriser).
– Ændring i salgets fordeling på forskellige varegrupper (produktmix).

Hvis man ønsker at analysere de faste omkostninger (FO), kan man udregne:

Kapacitetsgrad (KG):

Viser forhold mellem indtjent DB og udgiften til kapacitetsomkostninger, dvs. hvor god er virksomheden til at udnytte kapaciteten. (Jo større tal, jo bedre udnyttelse).
Dvs. jo mindre KG er, jo større del af DB går der til faste omkostninger, og jo mindre bliver overskud. Er KG = 1, så er DB og FO lige store, og virksomheden vil komme ud med underskud, da de sandsynligvis også har renteudgifter og evt. ekstra omkostninger.

Kapacitetsomkostninger udgør omkostninger til salg og distribution, administration samt forskning og udvikling.

Kapacitetsgrad: Bruttoresultat / Kapacitetsomkostninger

Nulpunksomsætning:

Viser ved hvilken omsætningstørrelse virksomheden har et resultat før renter på 0 kroner.
Kontante kapacitetsomk. + afskrivninger + salgsfr.omk. x 100 / Dækningsgrad

Sikkerhedsmargen:

Viser hvor mange ¤ omsætninge skal ændre sig før virksomheden har et resultat før renter på 0 renter.
Vil man gå yderligere i dybden med FO, så skal man beregne indekstal på de forskellige typer omkostninger, samt på omsætningen, for at se hvordan de har udviklet sig i forhold til hinanden. Første år sættes altid til indeks 100.
Omsætning – nulpunktsomsætning x 100 / Omsætning

Generel formel: beregningsårets tal i kr. x 100 / første års tal i kr. = indekstal

Kapitaltilpasning (uddybning af AOH)

Kapitaltilpasning skal belyse virksomhedens evne til at opnå en given omsætning i forhold til den kapital, der er bundet i såvel anlægs- som omsætningsaktiver.

AOH er hovednøgletallet. En uddybning af dette nøgletal kan foretages ved at beregne følgende nøgletal, som baseres på omsætningsaktiverne.

Kommentarer