Virksomhedsledelse

Lær din ledelse at kende. Få en bedre forståelse af de personligheder der styrer virksomheden og hvorvidt de opfylder dine krav til ledelsesstil.

Hvilken baggrund har de forskellige i bestyrelsen?
– Hvor var de før de kom ind i netop denne her bestyrelse
– Hvordan gik det for den virksomhed de sad i bestyrelse ved før de kom til denne her virksomhed

En topledelse med et stort ego og den sags skyld en arrogant fremtoning kan tyde på en højrisikabel ledelsesstyring. De har gerne en blindvinkel og har derfor en større sandsynlighed for at havne i vanskeligheder.

Dygtige ledere kan kendes blandt andet ved åbenhed overfor andres erfaringer, følelsesmæssig stabilitet, omgængelighed og ved deres mål- og resultatorientering.
Er lederen derimod arrogant og uden empati og udnytter han/hun andre til egen fordel, kan det være et af flere tegn på den sygelige selvoptagethed kendetegnende ved begrebet narcissisme.

Disse tilbøjeligheder kan være potentielt eller ligefremt direkte skadelige for deres omgivelser. Pas på med at lade dig forblænde af en veltalende og tilsyneladende udadvendte vindertype.

Lyt til conference calls hvor ledelsen kommer med deres statements. Disse er at finde på virksomheden hjemmeside hvor man ofte har adgang nogle få timer før det går igang.

Læg mærke til den måde ledelsen formulerer sig:
– Deres tonefald
– Lyder det troværdigt

Er spørgsmålene som aktieanalytikerne kommer med negativt fokuseret eller neutrale?

Det er afgørende om du bliver familiær med den information og opførsel ledelsen tilkendegiver:
– Er de ydmyg, fokuseret, detaljeret, fulde af hype og ****.

Stabilitet

Det er nemmere for en virksomhed at opnå en vis årlig indtægt, hvis virksomhedens kunder er vedvarende fremfor at skulle ud og finde nye og bruge sine kræfter på dette felt.

Virksomheder der genererer et fornuftigt flow i omsætning og indtjening er tegn på en sundhed og dermed en ledelse med stabilitet.
En ledelse er nødt til at tage de lange briller på og drive virksomheden uden at lade sig påvirke af de kortsigtede mål såsom kvartalregnskab og lignende. Fokus på kortsigtede mål har kun en midlertidig effekt og vil ikke nødvendigvis være det bedste for virksomheden på længere sigt.

Historiske data er væsentligt for at kunne måle virksomhedens performance gennem gode og dårlige tider.

Kommentarer