RSI

Relative Strength Indicator er udviklet af J. Welles Wilder og offentliggjort i 1978. RSI er en af de ældste og mest populære værktøjer i teknisk analyse. Indikatoren kan være med til at give et indblik i hvorvidt et aktiv er overkøbt eller oversolgt.

RSI, Relative Strength Indicator, sammenligner størrelsen af de seneste gevinster og tab i et forsøg på at afgøre om aktivet er overkøbt eller oversolgt. Måden det udregnes på kan findes i den nedenstående formel.

Beregning

For at beregne et 9-dages RSI bruges følgende fremgangsmåde :

1. Beregn summen af kursændringerne for de seneste 9 dage, hvor kursen har lukket højere end den foregående dag, og divider dette tal med 9. Dette tal kaldes GnsOp.

2. Beregn summen af kursændringerne for de seneste 9 dage, hvor kursen har lukket lavere end den foregående dag, og divider dette tal med 9. Dette tal kaldes GnsNed.

3. Divider GnsOp med GnsNed, og læg 1 til.

4. Divider 100 med tallet i (3).

5. Træk tallet i (4) fra 100. Dette tal er RSI-værdien.

RSI = 100 – (100 / 1 + RS )

RS = GnsOp / GnsNed

Fortolkning af signaler

Ligesom de fleste indikatorer er der to måder, hvorpå indikatoren bruges til at generere signaler – crossovers og divergens. I tilfælde af RSI, benytter indikatoren sig af crossovers med de 3 punkter: overkøbt (70), oversolgt (30) og centerlinje (50).

Som du kan se ud fra grafen nedenfor, svinger RSI fra 0 til 100. Et aktiv er anset for at være overkøbt når RSI nærmer sig 70. Det kan betyde at aktivet er ved at være overvurderet og at der er en overhængede stor chance for at den vil falde tilbage. Ligeledes, hvis RSI nærmer sig 30, er det en indikation af, at aktivet kan være oversolgt og derfor har en overhængende chance for at blive undervurderet.

Et købssignal genereres når RSI krydser oversolgt linjen i en opadgående retning. Et salgssignal dannes når RSI bryder overkøbt linjen i en nedadgående retning. En mere konservativ tilgang kan anvendes ved fastsættelse af overkøbt og oversolgt niveauer ved 80 og 20, henholdsvis.

En anden crossover teknik, der anvendes i forbindelse med forståelse af signaler er ved at bruge centerlinjen (50). Denne teknik er nøjagtigt den samme som ved hjælp af overkøbt og oversolgt linjerne til at formulere signaler. Denne teknik vil ofte give signaler efter en bevægelse i den retning, de er at forudsige, men bruges mere som en bekræftelse fremfor et decideret signal i forhold til den anden metode. En faldende tendens bekræftes, når RSI krydser fra over 50 til under 50. En opadgående tendens bekræftes, når RSI krydser over 50.

Divergens

Divergens kan også bruges til at danne signaler. Hvis RSI bevæger sig i en opadgående retning, og aktivet bevæger sig i en nedadgående retning, signalerer det over for de tekniske handlere at der er et stigende købspres og at den nedadgående retning meget vel kan være ved sin afslutning for denne omgang. Divergens kan også bruges til at signalere en vending i en opadgående tendens, hvor en faldende RSI signalerer et stigende salgstryk i en opadgående tendens.

Slut bemærkning

De der anvender RSI bør være klar over, at store stigninger og fald i prisen på et aktiv vil påvirke RSI ved at oprette falske købe eller sælge signaler. RSI anvendes bedst som et supplement til andre stock-picking værktøjer.

Investorer der benytter RSI, bruger oftest også et simpelt glidende gennemsnit på RSI. Dette er til dels for at udjævne kraftige fluktuationer og dels for at kunne bekræfte en bestemt trend, når RSI krydser sit eget glidende gennemsnit.

Kommentarer