Børsrelaterede nøgletal

P/E, K/I og Kurs / Cashflow.

Det er vigtigt at forstå, at følgende nøgletal der benævnes i denne artikel, kan variere og at man altså ikke direkte kan sammenligne nøgletal fra virksomhed A med virksomhed B såfremt de opererer i hver sin branche.

De 3 nøgletal vil ofte ligge på et højere niveau for virksomheder i brancher med vækst end for virksomheder i brancher, hvor udviklingen er begrænset.

Price / Earning – P/E

Viser hvor stor en pris, man ved den aktuelle aktiekurs betaler for 1 krones overskud ved køb af en aktie.

Price / Earning = Børskurs / Resultat pr. aktie
Resultat pr. aktie = Årets resultat / Antal aktier ultimo

Kurs / Indre værdi – K/I

Viser forholdet mellem kurs og virksomhedens indre værdi. Indre værdi er den egenkapital, som er knyttet til hver enkelt aktie.

Kurs / indre værdi = Børskurs / Indre værdi
Indre værdi pr. aktie = Egenkapital ultimo / Antal aktier ultimo

Kurs / indre værd-nøgletallet er med til at vise hvor meget markedet er villig til at betale for at komme til at eje værdien af “indre værdi pr. aktie”.

Kurs / Cashflow pr. aktie

Beregnes typisk ud fra cashflow fra driften.

Kurs / Cashflow pr. aktie = Børskurs / Cashflow pr. aktie
– Viser hvor meget en aktionær betaler for 1 kr. likviditet

Cashflow pr. aktie = Cashflow fra drift / Antal aktier ultimo
– Viser hvor meget selskabet generer af likvide midler fra driften.

Kommentarer