Makroøkonomisk tal

Arbejdsløsheden i USA

Undersøgelsen bygger på interviews med 60.000 amerikanske husholdninger og registrerer antallet af mennesker, der har arbejde, og antallet af arbejdsløse.

Opgørelsen bliver betragtet som et af de ledende tal for sundheden i den amerikanske økonomi.

Rapporten udgives den første fredag i hver måned.

Klik her

 

Produktionen i Europa

Det tyske IFO-indeks svarer til det amerikanske ISM-indeks og er resultatet af IFO-instituttets rundspørge blandt 7.000 ledende tyske virksomheder.

Efter som Tyskland er den største økonomi i Europa, anses tallet som toneangivende for Europa som helhed.

Det historiske gennemsnit for IFO-indekset er 96 og et tal over 100 peger på vækst. Afgørende er, om tallet stiger eller falder i forhold til seneste måling.

Tallet udgives hver måned omkring den 25.

Klik her

Kommentarer