MACD

Moving Average Convergence/Divergence (MACD) er en af de oftest benyttede indikatorer af pristrends og -momentum. Indikatoren holder to glidende gennemsnit af forskellig længde op mod hinanden for af vurdere momentum i den betragtede tidsserie. MACD er et værktøj til teknisk analyse.

Moving Average Convergence Divergence

MACD er en oscillator, der svinger omkring en nul-linie. Den beregnes som den matematiske difference mellem 2 eksponentielle gennemsnit, og de normale længder på disse er 26 for den lange og 12 for den korte. Enkelte kilder angiver – til kortsigtet handel – 13 og 7 dage.

Når en akties MACD-linie ligger over 0, er det korte gennemsnit større end det lange, og aktien befinder sig ifølge definitionen i en opadgående trend – også kendt som et bullish signal.

Signaler

Normalt bruges et 9-dages eksponentielt glidende gennemsnit, der også kaldes en signallinje, og signalerne indtræffer, når MACD-linien skærer gennem sin signallinie. Når MACD falder under signal linjen, er det en bearish signal der angiver, at det kan være tid til at sælge. Omvendt, når MACD bevæger sig over signal linjen, indikerer det et bullish signal, som tyder på, at prisen på værdipapiret forventes at opleve opadgående momentum.

Kort overblik:

– Når MACD er lavere end signal, bør man overveje at sælge.

– Når MACD er højere end signal, bør man overveje at købe.

– Når MACD krydser nullinjen op/ned, ses dette som signal for køb/salg.

Mange handlende afventer at signal linjen krydser MA-linjen, som et slags bekræftende signal, før han handler – for at undgå at blive snydt af forskellige signaler.

Divergens

Når værdipapirets pris afviger fra MACD, markerer det afslutningen af den aktuelle tendens.

Man taler om divergens, eller om et enten negativt eller positivt signal, når MACD begynder at bevæge sig modsat retningen i den underliggende tidsserie. På samme måde kan et kryds mellem MACD og X-aksen tolkes som tegn på, at momentum er skiftet. Sædvanligvis regnes det også for et handelssignal, når MACD krydser dets 9 dages EMA.

Dramatisk stigning

Når MACD stiger drastisk – det vil sige når det kortere glidende gennemsnit trækker sig væk fra den mere langsigtede glidende gennemsnit – er det et signal om, at værdipapiret er overkøbt og snart vil vende tilbage til normale niveauer.

Eksempel af MACD

MACD angivet med grå farve, og signallinjen er angivet med blå.

Beregning af MACD

For at beregne MACD(12;26;9) bruges følgende fremgangsmåde:

1. Beregn et 12-dages eksponentielt glidende gennemsnit på kursen, EMA(12).

2. Beregn et 26-dages eksponentielt glidende gennemsnit på kursen, EMA(26).

3. Beregn differencen EMA(12) – EMA(26). Dette tal er MACD.

4. Beregn yderligere et 9-dages eksponentielt glidende gennemsnit på MACD, dette er signal-linjen.

Fordele ved MACD

1) Køb / salg signaler er let at opdage.

2) Der vil altid være et køb / salgssignal på plads på et given tidspunkt.

Ulemper ved MACD

1) I sagens natur vil MACD værktøjet kun give et køb/salgssignal efter en trend er startet.

2) Det kan give for få signaler, eller for mange signaler, afhængigt af investorens indstillinger.

3) I et meget svingende marked, kan MACD give et stort antal signaler.

Egne erfaringer

Værktøjet har vist sig at give tydelige hentydning til hvordan markedet har ageret. Selv om MACD-linjen ikke krydser signallinjen, kan man se hvor trenden bevæger sig hen.

Kommentarer