Mærk temperaturen på markedet

Hausse

En af måderne at vurdere aktiemarkedets stemning på er at se på antallet af aktier i OMXC20-indekset, der befinder sig over deres respektive 200 dages glidende gennemsnit.

Ordet er fransk, og er en betegnelse for prisstigninger på varer og kursstigninger i værdipapirer og spekulation i sådanne stigninger.

Hausse-indekset laves ved brug af 200 dages glidende gennemsnit (MA200) fra et givent aktieindeks. Grænsen mellem overoptimisme og alm. sund fornuft er blevet tolkes således: Nærmer kurven sig 90%, er det en advarsel om, at markedet er blevet overoptimistisk, og at risikoen for toppen i markedet er nået, er forøget.

En overoptimistisk kan byde på overdrevne kurser og større volativitet end normalt. Risikoen for hurtige tab er dermed væsentlig forøget efter som at kurserne kan svinge i større grad end normalt.

Risiko ved brug af Hausse-indekset

Grafen er lavet som nævnt lavet på baggrund af MA200. Ved udregningen af MA200 bruges tidligere dages aktieniveau, og kan altså ikke beregnes som 100% pålideligt, efter som disse tal stammer fra fortidens niveauer.

(indsæt billede fra markedssituation siden)

http://www.shareholders.dk/videnominvestering/analyse/aktiebarometer.aspx

 

Volativitet

En udmærket panik-indikator er de såkaldte volatilitets-indeks, der baserer sig på handlen med optioner. Volativitetsindeksene bruges også til at måle forventningerne hos investorerne på det tyske marked. Jo højere tal i indekset, jo mere pessimistiske er aktieinvestorerne.

VIX – S&P 500
VXN – Nasdaq 100
VXD – DJ Industrial Average
VDAX – DAX

Kommentarer