Kapitaltilpasning

Evnen til at udnytte kapitalen. Anlægsaktivernes omsætningshastighed, varelagerets omsætningshastighed og varedebitorernes omsætninghastighed.

Varelagerets omsætningshastighed (LOH) og lagerdage:

Viser hvor længe varene ligger på lager, altså pengebindingen i varelager. Jo større omsætningshastighed, jo bedre.
Vareforbrug / Varelager

Lagerdage = 360 / Varelagerets omsætningshastighed (LOH)

Varedebitorernes omsætningshastighed (DOH) og kredittid:

Viser hvor god virksomheden er til at “kradse” penge hjem fra sine kunder. Jo større omsætningshastighed, jo bedre.
Varesalg inkl. moms / debitorer

Kreditdage = 360 / debitorernes omsætningshastighed (DOH)

Varekreditorernes omsætningshastighed og skylddage:

Viser i hvor høj grad virksomheden selv får kredit hos sine leverandører. Jo lavere omsætningshastighed, jo bedre.
Varekøb* inkl. moms / Varekreditorer

* Vareforbrug eller variable produktomk. kan anvendes i stedet

Kommentarer