Tegningsretter

Beskrivelse af hvad en tegningsret går ud på og hvilken funktion den har for dig som investor.

En tegningsret er en ret, og altså derfor IKKE nogen pligt for investoren at udføre. Tegningsretten tillader investoren at købe et papir til en aftalt pris på et bestemt tidspunkt. Retten er tidsbegrænset.

Tegningsretter handles på børsen ligesom aktier. Ved tegningsrettens udløb skal man enten have valgt at udnytte den (typisk ved at udfylde en tegningsblanket) eller have solgt tegningsretten. Efter udløb er tegningsretten værdiløs.

En tegningsrets pris afhænger af det tilknyttede papir. Formel for pris på tegningsret.

T = tegningsrettens pris
A = aktiens pris efter tegningsret er fragået
K = tegningskurs på ny aktie
S = antal tegningsretter for at tegne X aktier (begge er typisk 1)
X = antal aktier der tegnes for

T = X * (A – K) / S

Eksempel med tal

Aktien handles til 2,16 kr, der udstedes nye aktier á 0,50 kr. Der skal bruges 2 tegningsretter for at tegne 3 nye aktier (á 0,50 kr). Hvor meget er tegningsretten i teorien værd?

A = 2,16
K = 0,50
S = 2
X = 3

T = 3 * (2,16 – 0,50) / 2 = 2,49 kr

Køb 2 tr til 2,49 og tegn 3 nye aktier á 0,50 kr. Du har nu betalt 4,98 + 1,50 = 6,48 for 3 aktier, hvilket svarer til 2,16 aktie.

Kommentarer