Teknisk analyse (del 2)

Fortsættelse af “Teknisk analyse (del 1)”. Berører længden af trends, trendlinjer og trendkanaler.

Typer af trends

Der er tre typer trends:

– Opadgående trends

– Nedadgående trends

– Sidelæns / vandrette trends

Som titlerne indikerer, er når de på linjens toppe og bunde er højere, er det nævnt som en opadgående tendens. Hvis toppene og bundene bliver lavere, er det en faldende trend. Når der er meget lidt bevægelse op eller ned i de positive og negative, er det en sidelæns eller vandret trend. Hvis du vil gå helt ned i det tekniske, kan du endda sige, at en sidelæns tendens faktisk ikke er en tendens på eget, men en mangel på en veldefineret trend i begge retninger. Under alle omstændigheder, kan markedet virkelig kun bevæge sig i disse 3 retninger: op, ned eller ingen steder.

Længden på trends

En aktiekurve i hvilken som helst retning kan klassificeres som en langsigtet, mellemlang eller en kortsigtet trend. En langsigtet trend er generelt kategoriseret som ved en varighed længere end et år. En mellemlang trend anses for at vare mellem en og tre måneder og en kortsigtet trend er noget mindre end en måned.

En langsigtet tendens er sammensat af flere mellemliggende trends, der ofte går imod retningen for den samlede lange trend. Hvis de store trends er opadgående, og der er en nedadgående korrektion i prisen bevægelighed efterfulgt af en fortsættelse af den opadgående trend, anses korrektionen for at være en mellemliggende tendens. De kortsigtede trends er komponenter af både lange og mellemlange trends. Tag et kig på figur 4 neden for, at få en fornemmelse af, hvordan disse tre tendens længder kan se ud.

Når trends analyseres er det vigtigt, at diagrammet er konstrueret til bedst muligt at afspejle den type trends, der analyseres. For at identificere langsigtede trends, ugentlige hitlister eller daglige diagrammer, bruger af chartister data der spænder over en femårig periode til at få et bedre indtryk af den langsigtede trend. Daglige data diagrammer er bruges bedst, når der analyseres både mellemlange og korte trends. Det er også vigtigt at huske, at jo længere den trend er, jo vigtigere er det. For eksempel er data der spænder over en 1 måned knap så opfyldende som data der spænder over en fem-års periode.

Trendlinje

En trendlinje er en simpel kortlægningsteknik, som tilføjer en linie til et diagram til at repræsentere en trend i markedet eller for et værdipapir. Tegning af et trendlinje er så simpelt som at trække en lige linje, der følger en generel trend. Disse linjer bruges til tydeligt at fremhæve trenden, og anvendes også ved identifikation af et trendskifte.

Som du kan se i figur 5 nedenfor, en opadgående trendlinje er fremhævet ved at tegne en linje ved bundene af trenden. Denne linje repræsenterer den støtte trenden har hver gang den bevæger sig fra en top til en bund. Bemærk hvordan kurverne understøttes op af denne støtte. Denne type trendlinje hjælper de handlende til at foregribe det punkt, hvor et værdipapirs pris vil begynde at bevæge sig opad igen. Tilsvarende er en nedadgående trendline er fremhævet ved at tegne en linje ved toppene af de nedadgående kurver. Denne linje repræsenterer den modstand et værdipapir vil opleve mens det bevæger sig fra en bund til top.

Trendkanal

En kanal, eller kanal linjer, er hvor to parallelle trendlinjer fungerer som stærke områder af støtte og modstand. Den øvre trendlinje forbinder en række toppe, mens den nederste trendlinje som forbinder en række lavpunkter. En kanal kan hælde opad, nedad eller sidelæns, men uanset hvilken retning, er opfattelsen den samme. Investorer vil forvente at handle værdipapiret mellem de to niveauer af støtte og modstand, indtil den bryder ud over en af niveauerne, i hvilket tilfælde de handlende kan forvente en kraftig bevægelse i forbindelse med et trendskifte. Udover at trendkanalen vil give et vis overblik over mellem lejde værdipapiret handles i, vil niveauerne også blive anvendt til at vigtige områder af støtte og modstand.

Figur 6 viser en stigende kanal på et værdipapirs graf; øverste trendline er placeret på toppe og den lavere trendline på bundene. Prisen er kastet ud af disse linjer flere gange, og har været række-bundet i flere måneder. Så længe prisen ikke overstiger den øvre linje eller falder under den nedre støtte, forventes trenden at fortsætte opad.

Betydningen af en trend

Det er vigtigt at være i stand til at forstå og identificere tendenser, så du kan handle med snarere end mod dem. To vigtige citater i tekniske analyse er “trenden er din ven” og “ikke sorteper den tendens,” der illustrerer, hvor vigtigt tendensanalyse er for tekniske forhandlere.

Læs også…

Hvis du ikke allerede har læst første del om teknisk analyse her på GetLoaded.dk, kan du læse den på nedenstående adresse:

Teknisk Analyse (del 1)

Kommentarer