Økonomisk teori

 • Alpha
  Lad os antage at en portefølje skal tjene 12 % baseret på risikoen i porteføljen, men porteføljen faktisk tjener 15%. I dette tilfælde vil porteføljens alpha være 3%. Disse 3% er det overskydende afkast over, hvad der blev forudsagt i CAPM-modellen. Kort fortalt, Alpha er en måling af afkast i henhold til benchmark, f.eks. Alpha i ...
 • David Ricardo
  David Ricardo var en af de mest betydningsfulde af de klassiske økonomer, sammen med Thomas Malthus og Adam Smith. Den mest omtalte af hans teorier er teorien om komparative fordele. David Ricardo David Ricardo (18. april 1772 – 11. september 1823) var en engelsk politisk økonom, ofte krediteret for at systematisere økonomi. Han var en af de ...
 • Kondratieff
  The Kondratieff Wave er en økonomisk teori, der angiver, at vestlige kapitalistiske økonomier er modtagelige for ekstreme ydeevne volatilitet, da de udvider og trækker sig sammen i årenes løb. I modsætning til det, der kaldes den økonomiske cyklus, hævder Kondratieff Wave, at disse udsving i virkeligheden er en del af en meget længere cyklus periode ...
 • Okuns lov
  Arthur Melvin “Art” Okun, født den 28. november 1928 i Jersey City, New Jersey – var en amerikansk økonom. Han tjente som formand for Rådet for Økonomisk Advisors mellem 1968 og 1969. Før sit formandskab for CEA, var han professor på Yale University. Han formulerede Okuns lov om forholdet mellem arbejdsløshed og økonomisk vækst. Den amerikanske ...