Alpha

Lad os antage at en portefølje skal tjene 12 % baseret på risikoen i porteføljen, men porteføljen faktisk tjener 15%. I dette tilfælde vil porteføljens alpha være 3%. Disse 3% er det overskydende afkast over, hvad der blev forudsagt i CAPM-modellen.

Kort fortalt, Alpha er en måling af afkast i henhold til benchmark, f.eks. Alpha i forhold til OMXC20.

Alpha kan ikke sammenlignes med Treynor eller Sharpe ratio, da disse medregner risiko, hvor Alpha udelukkende fokuserer på om afkastet er større eller mindre end benchmark.

Kommentarer