David Ricardo

David Ricardo var en af de mest betydningsfulde af de klassiske økonomer, sammen med Thomas Malthus og Adam Smith. Den mest omtalte af hans teorier er teorien om komparative fordele.

David Ricardo

David Ricardo (18. april 1772 – 11. september 1823) var en engelsk politisk økonom, ofte krediteret for at systematisere økonomi. Han var en af de mest betydningsfulde af de klassiske økonomer, sammen med Thomas Malthus og Adam Smith.

Det måske vigtigste af hans bidrag var teorien om komparative fordele, en grundlæggende argument til fordel for den frie handel mellem landene og specialisering blandt individer. Ricardo argumenterede for, at der er gensidig fordel af handel (eller udveksling), selv hvis den ene part (f.eks ressource-rigt land, højtuddannet) er mere produktiv på alle mulige områder end sine handelspartnere modpartssektor (f.eks ressourcefattige lande, ufaglærte arbejder) , så længe den enkelte koncentrerer sig om de aktiviteter, hvor den har relative produktivitets fordel.

Komparative fordele

Teorien om komparative fordele blev udviklet af David Ricardo, der i 1817 kom med en afgørende teori om fordelene ved at landene handler med hinanden. Det er også den teori David Ricardo er mest kendt for.

Som eksempel kan vi sige, at eb dansk arbejder kan producere 2 tons kylling pr. måned – og at en polsk arbejder kan producere 3 tons kylling pr. måned. En arbejder i Danmark kan med andre ord kun producere en mængde, der svarer til 67% af, hvad en arbejder fra Polen kan producere i samme periode. Men når det drejer sig om stål kan den danske arbejder kun producere 2 tons pr. måned, mens den polske arbejder kan producere 8 tons. Det vil sige at den danske arbejder kun kan producere 25% af hvad arbejderen fra Polen kan i samme periode. I sådan et tilfælde kan vi tale om at Danmark har en komparativ fordel ved at producere kylling.

Et land har en komparativ fordel der, hvor det er mindst ringe til at producere en vare. Komparativ = forholdsvis, relativ. Selv om et land ikke har en eneste absolut fordel, vil det altid have nogle områder, hvor det er forholdsvis effektiv til at producere.

Forudsætninger

Teorien om komparative fordele forklaret ovenfor, gør en række vigtige forudsætninger:

– Der er ingen transportomkostninger.
– Omkostninger er konstante, og der er ingen stordriftsfordele.
– Teorien forudsætter, at varer er homogene (dvs. identisk).
– Elementer i produktionen antages at være helt mobil.
– Der er ingen tariffer eller andre handelshindringer.
– Der er perfekt viden, således at alle købere og sælgere ved, hvor de billigste varer kan findes – internationalt.

Kommentarer