No Image

Makroøkonomisk tal

3. september 2011 admin 0

Arbejdsløsheden i USA Undersøgelsen bygger på interviews med 60.000 amerikanske husholdninger og registrerer antallet af mennesker, der har arbejde, og antallet af arbejdsløse. Opgørelsen bliver […]

No Image

Rentabilitet

2. september 2011 admin 0

Evnen til at forrente investerede kapital. Afkastningsgrad, egenkapitalens forrentning, fremmedkapitalens forrentning, overskudsgrad og dækningsgrad. Afkastningsgrad (AG): Viser hvor godt er den samlede kapital i virksomheden […]