Skat & Regler

Kilder fra skat.dk

– De nye regler i hovedtræk
– Sådan bliver dine alimndelige aktier beskattet
– Sådan bliver dine investeringsforeningsbeviser mv. beskattet
– Overgangsregler for aktier købt før 1. januar 2006

 

Kilder fra retsinfo.dk

Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab
ved afståelse af aktier m.v.

– Kapitel 1 – Lovens anvendelsesområde
– Kapitel 2 – Kredsen af skattepligtige
– Kapitel 3 – Almindelige aktier
– Kapitel 4 – Særlige regler for visse aktier
– Kapitel 5 – Investeringsforeningsbeviser og aktier i finansielle selskaber
– Kapitel 6 – Opgørelse af gevinst og tab
– Kapitel 7 – Afståelse m.v.
– Kapitel 8 – Tilflytning
– Kapitel 9 – Ikrafttræden